Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ


Το μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα των σύγχρονων και ασύγχρονων μηχανών.Συγκεκριμένα: - Τις αρχές λειτουργίας των Ηλεκτρικών Μηχανών Εναλλασσομένου Ρεύματος (στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, μαγνητική ροή, επαγόμενη τάση, ροπή, ροή ισχύος) - Σύγχρονες Γεννήτριες (δομή σύγχρονων γεννητριών, ταχύτητα περιστροφής, παραγόμενη τάση, ισοδύναμο κύκλωμα, ισχύς και ροπή, παραλληλισμός γεννητριών, μεταβατικά φαινόμενα, Ευστάθεια, Όρια λειτουργίας, Προδιαγραφές) - Επαγωγικοί Κινητήρες (δομή, ισοδύναμο κύκλωμα και προσδιορισμός των παραμέτρων, ισχύς και ροπή, χαρακτηριστικές ροπής-ταχύτητας, εκκίνηση, έλεγχος περιστροφικής ταχύτητας, πέδηση, προδιαγραφές) - Κινητήρες Ειδικών Εφαρμογών (μονοφασικοί ασύγχρονοι, universal, άλλοι τύποι μηχανών)


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας των Σύγχρονων και των Ασύγχρονων Μηχανών Μπορεί να κατανοεί τη συμπεριφορά των μηχανών υπό διαφορετικές συνθήκες φόρτισης Επιλύει προβλήματα με τη χρήση των ισοδύναμων κυκλωμάτων Γνωρίζει τον τρόπο ένταξης των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ηλεκτροτεχνία Ι και ΙΙ


Περιεχόμενα

Το μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα των σύγχρονων και ασύγχρονων μηχανών. Συγκεκριμένα:    Τις αρχές λειτουργίας των Ηλεκτρικών Μηχανών Εναλλασσομένου Ρεύματος (στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, μαγνητική ροή, επαγόμενη τάση, ροπή, ροή ισχύος)    Σύγχρονες Γεννήτριες (δομή σύγχρονων γεννητριών, ταχύτητα περιστροφής, παραγόμενη τάση, ισοδύναμο κύκλωμα, ισχύς και ροπή, παραλληλισμός γεννητριών, μεταβατικά φαινόμενα, Ευστάθεια, Όρια λειτουργίας, Προδιαγραφές)    Επαγωγικοί Κινητήρες (δομή, ισοδύναμο κύκλωμα και προσδιορισμός των παραμέτρων, ισχύς και ροπή, χαρακτηριστικές ροπής-ταχύτητας, εκκίνηση, έλεγχος περιστροφικής ταχύτητας, πέδηση, προδιαγραφές)    Κινητήρες Ειδικών Εφαρμογών (μονοφασικοί ασύγχρονοι, universal, άλλοι τύποι μηχανών)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Τσιαμήτρος
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ