Συστήματα Αναμονής


Μελετώνται τα ακόλουθα ζητήματα: Τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές ανελίξεις, αλυσίδες Markov, ανέλιξη Poisson, θεωρία ουρών, ουρά Μ/Μ/1, ουρά Μ/Μ/1/k, ανέλιξη γέννησης - θανάτου, ουρά Μ/Μ/s


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση απόδοσης συστημάτων και στις διαδικασίες Markov, καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων των ουρών αναμονής, χρήση πιθανοτήτων και στατιστικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει: Να κατανοεί κυριότερες μέθοδοι μοντελοποίησης και ανάλυσης της επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων: αναλυτικά μοντέλα, μοντέλα προσομοίωσης και εμπειρικές τεχνικές . Να υπολογίζει και να εκτιμά την επίδοση ενός υπολογιστικού συστήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Απόδοσης συστημάτων. Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Διαδικασίες Markov. Στοχαστικές τεχνικές, Μοντέλα Θεωρίας Ουρών Αναμονής. Τεχνικές μέτρησης και εργαλεία. Μοντέλα Προσομοίωσης .

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αγγελική Σγώρα
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ