Ακτινοβολίες και ακτινοπροστασία


Το εν λόγω μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις για τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Οι κύριες ενότητες αφορούν στη φύση και την προέλευση των ακτινοβολιών, την παραγωγή, μετάδοση, ανίχνευση και δοσιμέτρησή τους, τις επιπτώσεις των ακτινοβολιών στην υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και τους τρόπους προστασίας από αυτές. Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Εργαστήριο. Η παρουσίαση και η κατανόηση των επί μέρους κεφαλαίων γίνεται κατά τη διάρκεια των θεωρητικών παραδόσεων, ενώ οι εργαστηριακές ασκήσεις βοηθούν στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, στην εξοικείωση με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και στην ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: Γνωρίζει τα βασικά είδη των ακτινοβολιών και τις πηγές προέλευσης τους. Αξιολογεί τις επιπτώσεις των ακτινοβολιών στον άνθρωπο με βάση τα χαρακτηριστικά τους (ένταση, συχνότητα, ενέργεια κλπ). Ξέρει την αρχή λειτουργίας ορισμένων βασικών οργάνων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των ακτινοβολιών και τη μεθοδολογία μετρήσεων Επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους πρόληψης και προστασίας από τις ακτινοβολίες Γνωρίζει τις βασικές πηγές των ραδιενεργών αποβλήτων και τις μεθόδους διαχείρισης τους Τα αντικείμενα 1 έως 4 αφορούν τόσο τις ιοντίζουσες όσο και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Το αντικείμενα 5 αφορά μόνο στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις : Φυσικής (Ηλεκτρισμός) και Ατομικής Φυσικής. Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα


Περιεχόμενα

A. Περίγραμμα Θεωρίας Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Βασικές γνώσεις πυρηνικής φυσικής Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας με την ύλη Μονάδες ακτινοβολίας, έκθεσης, δόσης. Όρια. Βιολογικές επιπτώσεις Πηγές ακτινοβολίας, όργανα ανίχνευσης και μέτρησης Ακτινοπροστασία Ραδιενεργά απόβλητα: Προέλευση – μέθοδοι διαχείρισης Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Ηλεκτρικά - μαγνητικά πεδία Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (μεγέθη, προέλευση, επιπτώσεις) Έκθεση -επιπτώσεις από κινητή τηλεφωνία (συσκευές, κεραίες) Όρια, νομοθεσία, μετρήσεις   B. Εργαστηριακές ασκήσεις Εισαγωγικό. α) Θεωρία σφαλμάτων. Απεικονίσεις δεδομένων β) Εισαγωγή στην ανίχνευση ακτινοβολιών – Μέτρα ασφαλείας Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου Μέτρηση συντελεστή απορρόφησης και πάχους υποδιπλασιασμού HVL Μέτρηση ραδιενεργών δόσεων από γ ακτινοβολία Υπολογισμός του γραμμικού και μαζικού συντελεστή απορρόφησης Ανιχνευτές γ φασματοσκοπίας. Ανιχνευτής HPGe Μέτρηση του νεκρού χρόνου και της απόδοσης μετρητή Geiger Muler Προσδιορισμός χρόνου ημιζωής ραδιενεργού στοιχείου (Ba-137m) Πεδιόμετρα Ασκήσεις εφαρμογών ακτινοπροστασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ