Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας


Το μάθημα περιλαμβάνει α) Τα βασικά θέματα που αφορούν στα εργατικά ατυχήματα (μέσα ατομικής προστασίας, μέτρα προφύλαξης και πρόληψης, στατιστική ατυχημάτων, εξαερισμός, φωτισμός και θόρυβος χώρων δουλειάς κλπ) β) τα ειδικότερα θέματα που αφορούν το Μηχανικό Περιβάλλοντος Τ.Ε, όπως τα μέτρα ασφαλείας σε Χημικά εργαστήρια, σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, η νομοθεσία που αφορά τη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών και γ) τη σχετική νομοθεσία για τα παραπάνω


Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακά αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει: να εφαρμόζει τη νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους , κυρίως σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι: υποδομές (εξαερισμός, φωτισμός) , μέτρα, τεχνικές πρόληψης κλπ. να       εφαρμόζει τα περί διαχείρισης επικίνδυνων και τοξικών ουσιών σε χημικά και παρεμφερή εργαστήρια. να συλλέγει και να αξιολογεί στατιστικά δεδομένα ατυχημάτων και να υπολογίζει τους σχετικούς δείκτες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα


Περιεχόμενα

Περίγραμμα Θεωρίας Οργάνωση της ασφάλειας εργασίας. Συνθήκες υγιεινής και άνεσης. Ανθρώπινες σχέσεις στην εργασία. Υγιεινή και ασφάλεια σε τοξικό ή μολυσμένο περιβάλλον εργασίας. Όρια έκθεσης, παρακολούθησης, συμπτώματα, πρόληψη εξάπλωσης ασθενειών κατά τη διαχείριση όλων των τύπων αποβλήτων. Νομοθεσία περιβαλλοντικής υγιεινής και ασφάλειας. Βασικές τεχνικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. Πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων. Νόμοι, στατιστικές και οργανισμοί σχετικοί με την ασφάλεια εργασίας και τα ατυχήματα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Λάζαρος Τσικριτζής
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης T.E.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ