Κοινωνική Οικονομία-Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα


Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ένα αναδυόμενο είδος της επιχείρησης, η οποία επιδιώκει την επίτευξη κοινωνικών στόχων μέσω της χρήσης επιχειρηματικών τεχνικών. Σκοπός του μαθήματος είναι μέσω της παρουσίασης, ανάπτυξης και ανάλυσης του θεσμού της κοινωνικής Οικονομίας και των επιχειρήσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας - ο οποίος περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, Συνεταιριστικές Τράπεζες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διάφορες άλλες μορφές και επίπεδα οργανώσεων αλληλοβοήθειας - να κατανοηθεί ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας και της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα για την σημερινή Ελληνική πραγματικότητα, και επιπλέον να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έννοια και το ρόλο του κοινωνικού μάρκετινγκ στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί: Η κατανόηση των  διαστάσεων  των χαρακτηριστικών και των ωφελημάτων  των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στον  τρίτο τομέα της οικονομίας. Η διαμόρφωση πλήρους εικόνας της Ελληνικής Κοινωνικής - Συνεταιριστικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η γνώση του νομοθετικού πλαισίου, των δυνατοτήτων και των περιορισμών της ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η  κατανόηση της έννοιας του κοινωνικού μάρκετινγκ και του διακριτού ρόλου του στην  επίλυση κοινωνικών προβλημάτων,  την αλλαγή συμπεριφοράς και στην επιδίωξη κοινωνικών σκοπών και στόχων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο μάθημα.


Περιεχόμενα

Οικονομία,  Ανάπτυξη και Κοινωνία Ο Θεσμός της κοινωνικής οικονομίας. Ορισμός – χρησιμοποιούμενοι  όροι Τα χαρακτηριστικά των φορέων της κοινωνικής Οικονομίας Ο Συνεταιριστικός Θεσμός – Ιστορική Εξέλιξη και Συνεταιριστικές Αρχές Αγροτικοί – Αστικοί – Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αλληλασφαλιστικοί φορείς Σωματεία και Ιδρύματα Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνικός επιχειρηματίας Επιχειρησιακό σχέδιο Κοινωνικής επιχείρησης Νομοθετικό πλαίσιο Κοινοτικές Πρωτοβουλίες για την κοινωνική οικονομία Η  κοινωνική  προσέγγιση του Μάρκετινγκ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανδρονίκη Καταραχιά
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ